Del denne jobben

Sommervikar forretningsutvikling energi

Sted: 

Stavanger, NO, 4017

Selskap:  Lyse Neo AS
Stillingstype:  Feriejobb
Søknadsfrist:  15.01.2023

 

NeoTank

 

Antall: 2
Søknadsfrist: 15.01.2023

 

Vil du jobbe med aktuelle og spennende oppgaver i Lyse Neo sommeren 2023?

 

Lyse Neo skaper verdier ved å levere miljøvennlige, fremtidsrettede og etterspurte energiløsninger basert på lokale ressurser. Vi eier, drifter og bygger ut infrastrukturen som leder produkter frem til kunder. Ved å utnytte lokale ressurser som ellers ville gått til spille, leverer vi for eksempel fjernvarme basert på spillvarme fra slutthåndtering av restavfall, frikjøling basert på sjøvann fra Gandsfjorden og biogass basert på blant annet matavfall. Bra for kunde og bra for miljøet! Vi sørger for klimanøytral/ sirkulær energi, og vi frigir plass i strømnettet slik at den kan brukes til andre elektrisitetsformål i det grønne skiftet.

 

Lyse Neo har imidlertid fortsatt utslipp fra egen virksomhet, og ikke minst fortsatt store muligheter for å bidra med å tilrettelegge for ytterligere nødvendige utslippskutt i regionen gjennom videreutvikling av våre kollektive løsninger.

Denne sommerjobben inngår i avdeling Forretningsutvikling. Du vil få jobbe med aktuelle analyse og kartleggingsarbeider i pågående forbedrings og utviklingsprosjekter.

 

Arbeidsoppgaver 

 • Div. aktuelle analyse- kartlegging- eller modelleringsarbeider
 • Bidra med nye perspektiv
 • Bistand med dokumentasjon i utbyggingsprosjekter eller annet relevant arbeid for å bidra i pågående arbeid, og for å bli kjent med ulike deler av virksomheten

 

Kvalifikasjoner

 • Student innen relevant utdanning. Fortrinnsvis mastergradsstudent på 3. eller 4. året. Eks innen Energi og Miljø eller industriell økonomi.
 • Kjennskap til databehandling
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Analytisk
 • Lærevillig
 • Pliktoppfyllende
 • Godt humør

 

Vi tilbyr  

En sommerjobb hos oss gir deg verdifull erfaring og muligheten til å jobbe med faglig relaterte problemstillinger, samtidig som du blir kjent med Lyse Neo som arbeidsgiver. Du får jobbe sammen med våre faste ansatte, og lærer mer om hverdagen i et av regionens mest spennende konsern. Samtidig får vi dekket et kortsiktig behov for å få gjennomført pågående arbeid av varierende art og vi kan dra nytte av gode innspill fra unge lyse hoder. 

 

Vi håper du vil se mulighetene sammen med oss, og ser frem til å lese din søknad.

I søknaden er det viktig at du sier noe om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer. Legg ved karakterutskrift/vitnemål. Søknader fra kandidater som ikke har lagt ved karakterutskrift vil ikke bli behandlet.  

 

Nærmere opplysning om stillingen får du ved å kontakte Øistein Fosse Mathisen, Avdelingsleder forretningsutvikling, på tlf 414 73 488. Personalrelaterte spørsmål eller genrelle henvendelser om sommerjobber/studentsatsning rettes til HR konsulent, Kajsa Bøgild, tlf 979 76 180 eller til kajsa.bogild@lyse.no.

 

Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Med over 100 års vannkrafthistorie er konsernet blant landets største produsenter av fornybar vannkraft. Nasjonalt er konsernet en utfordrer innen fiberbasert bredbånd og vi leverer produkter under merkevarene Altibox og Smartly. Til grunn ligger arbeidet med bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge. 

 

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark, og teller i dag over 1300 ansatte. Lyse er heleid av 14 kommuner og vår verdiskapning går tilbake til fellesskapet.