Seksjonsleder Infrastruktur

Sted: 

Stavanger, NO, 4017

Selskap:  Altibox AS
Stillingstype:  Permanent
Søknadsfrist:  27.09.2023

 

Altibox leverer bredbånd, TV-, strømme- og underholdningstjenester til nærmere to millioner mennesker. Vi skaper en bedre digital hverdag med rom for alle gjennom innovativ teknologi og løsninger som er enkle og morsomme å bruke.

Over 800 000 husstander og bedrifter bruker våre tjenester som leveres gjennom et sterkt partnerskap av lokale fiberleverandører i Norge og Danmark. Altibox er Norges største leverandør av fiberbredbånd og ingen norske tv-distributører har flere kunder enn oss.
 

Bli med å forme fremtiden i et av Norges fremste teknologimiljøer?
 

Er du klar for en nøkkelrolle hos landets ledende bredbåndselskap? Vil du lede en stor teknologisk avdeling gjennom flere store teknologiskifter? 
 

Vi tilbyr en spennende lederrolle i et selskap med en kultur preget av «utålmodig langsiktighet», der entusiasme, fellesskap og innovasjon står sentralt – og der kunden alltid er i fokus! 
Infrastrukturseksjonen i Altibox teknologi jobber med kjerneinfrastruktur som benyttes til å levere tjenester til Altibox sine kunder. Vi består av teamene nettverk, transmisjon, datasenter og IoT med totalt 31 motiverte og dedikerte medarbeidere. 
Du trives med å utvikle både mennesker og teknologi, og liker å skape resultater gjennom andre. Vi tilbyr en mulighet til å jobbe i et selskap med store ambisjoner, og i en rolle med faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. 

 
Ansvar og arbeidsoppgaver
Hos oss får du stor frihet i arbeidshverdagen, og gode muligheter for personlig utvikling med arbeid på tvers av team, avdelinger og selskap.

Som leder infrastruktur vil du: 

 • Ha et overordnet ansvar for å sikre at det finnes en ledelsesgodkjent strategi for området og at denne følges opp. 

 • Initiere og gjennomføre de nødvendige teknologiskifter innen ansvarsområdet. 

 • Lede enhetene i seksjonen til å bli mest mulig effektive og autonome på tvers av sine fagområder. 

 • Utvikle en kultur for kontinuerlig tilbakemelding og læring. 

 • Påse at budsjett og prosjektmetodikk til enhver tid er oppdatert og fulgt opp.

 

Kvalifikasjoner

Har du teknologisk bakgrunn og ledererfaring? Fantastisk! 

Vi trenger deg som har: 

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagfelt

 • Ledererfaring, og gjerne erfaring med å lede ledere 

 • God teknologiforståelse innen fagfeltet

 • Erfaring med endringsledelse og forbedringsarbeid 

 

For denne stillingen må du kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig etter sikkerhetsloven. Aktuelle kandidater kan bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland i tilfeller hvor dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering.

 

For å lykkes

Vi elsker kompetansedeling og nysgjerrighet! Og en god prat ved kaffemaskinen. 

For å lykkes i stillingen er du en som trives med å jobbe i team, og får frem de beste løsningene sammen med de rundt deg. 

Vil du beskrive deg selv som dette:

 • Sterk integritet med evne til å bygge tillit på tvers av eget ansvarsområde

 • En inkluderende leder som trives med å utvikle mennesker og lede gjennom andre

 • Fokus på effektivitet, sikkerhet og trygghet

 • Proaktiv, løsningsorientert og målorientert

 • Ryddig og strukturert, med god gjennomføringsevne

 

​​​​​​​Ja? Da tror vi at du vil elske hverdagen sammen med oss. 


Vi tilbyr 

 

Muligheten til …

 • Å ta del i et av Norges fremste teknologimiljøer i et selskap som tar samfunnsansvar

 • En svært gunstig innskuddspensjon- og forsikringspakke

 • Firmahytter både på fjellet og ved sjøen 

 • Ekstra fridager og gode velferdstiltak

 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor

 • Vekst og utvikling i et konsern der alle stillinger lyses ut internt først

 • Kompetanse- og karriereutviklingsmuligheter

 • Sosialt og inkluderende arbeidsmiljø

 • Kjekke sosiale sammenkomster

 • Bedriftsidrettslag med alt fra yoga, til e-sport og friluftsliv 

 

Hvor er kontoret? 
Hovedkontoret vårt er på Mariero i Stavanger, bare få minutters gange fra tog og buss.  
Arbeidssted er fortrinnsvis Stavanger, men du kan bli en del av det nasjonale kompetansenettverket i Lyse, og jobbe fra et av våre lokale kontorer:
I øst: Porsgrunn, Drammen eller Oslo (Nydalen)
I vest: Stavanger (Mariero)

 

Kontakt
Nærmere opplysning om stillingen får du ved å kontakte Torger Kjeldstad, teknologidirektør på tlf. 971 88 817. Personalrelaterte spørsmål rettes til Ane Turøy Runestad, HR-konsulent på tlf 452 25 147. 

 

Vi håper du kjenner lysten boble litt, og sender oss en søknad. Vi gleder oss til å lese den!
 

Lysekonsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur og tjenester. Vi følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater vil bli gjennomført. Kandidater forventes å åpent tilby all relevant informasjon om seg selv under rekrutteringsprosessen.    
Vennligst legg ved kopi av CV og relevante vedlegg som vitnemål, attester, sertifikater og karakterer. 


Altibox er en del av telekomvirksomheten i Lyse, et norsk konsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Med over 100 års vannkrafthistorie er konsernet blant landets største produsenter av fornybar vannkraft. Nasjonalt er konsernet Norges største tilbyder av fiberbasert bredbånd og vi bygger landets tredje mobilnett. Vi leverer produkter under merkevarene Altibox, Ice og Lyse. Vårt mål er å bygge og å utvikle samfunnskritisk infrastruktur som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge. Vår visjon er å være mer enn et selskap, både for våre kunder, for våre eiere og for våre ansatte.  

 

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark, og teller i dag rundt 2000 ansatte. Lyse er heleid av 14 kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet.