Del denne jobben

Driftsleder Lyse Plattform

Sted: 

Stavanger, NO, 4017

Selskap:  Lyse AS
Stillingstype:  Permanent
Søknadsfrist:  02.10.22


 

Plattform-enheten har som mål å istandsette Lyse-konsernet til å lykkes med sin kundestrategi gjennom proaktivt bygge og forvalte en felles kundeplattform. Vi skal sikre god arkitektur og gjøre teknologivalg som opprettholder plattformens relevans og kommersiell verdi for Lyse og tredjeparter. 

 

Plattform sine tjenester leveres på infrastruktur som forvaltes av andre selskaper i konsernet, Lyses IT-partner Tietoevry eller som tjenesteleveranser fra skyleverandører som Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services eller som ren SaaS (Software-as-a-Service).
 

Vi har i dag 12 produktteam som har ansvar for videreutviklingen av våre plattformprodukter som gir kapabiliteter kundevirksomheten behøver innen alt fra salg, kundeservice, faktura og betalingsløsninger og kundedataforvaltning for å nevne noen.
 

Som Plattform sin Driftsleder vil du være ansvarlig for å jobbe løpende med å sikre en stabil og god helhetlig leveranse av hele Plattform sin portefølje. Det vil være forventet å både drive operativ leverandøroppfølging samt jobbe med enhetens produktteam for å sikre at løsningene vi bygger selv også leverer på våre kvalitets- og stabilitetskrav. 

 

Vi tror at om du trives i grensesnittet mellom ulike organisasjonsenheter og trives med å jobbe med løpende forbedring av disse så vil denne jobben være spennende for deg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å følge opp avdelingens team og leverandørers etterlevelse av etablerte driftsprosesser

 • Du vil fungere som enhetens operative prosessleder for driftsprosesser og blant annet være ansvarlig for at den enkelte prosess fungerer iht. intensjonen med avtaleverk og virksomhetens etablerte policy

 • Forvalte og drive prosesser for håndtering av feilsituasjoner fra andre Lyse-selskaper og brukere av kundeplattformen

 • Ta rollen som Critical Incident Manager (Leder kritisk hendelse) ved kritiske hendelser når Plattform er hovedansvarlig for en hendelse

 • Utarbeide strategier for å forbedre den underliggende driften

 • Utvikle kvalitetskontroll og overvåke KPIer knyttet til kvalitet i produksjonsmiljøer

 • Sikre innsikt i og samsvar med gjeldende retningslinjer for informasjonssikkerhet, teknisk sikkerhet og tilgangskontroll innen enhetens ansvarsområde

 • Etablere og innføre retningslinjer, strategier og operasjonelle planer for Plattform

 • Sette mål og måle prosesseffektivitet, sikre tiltak og videreutvikle grensesnittprosessene i virksomheten og mot leverandør porteføljen

 • Tilrettelegge for myndighetspålagte revisjoner og igangsette internrevisjoner samt sikre at tiltak blir iverksatt ved avvik


24/7 prosesser utføres av leverandører og/eller andre avdelinger/selskaper i konsernet, men i rollen som leder kritisk hendelse kan du måtte bli involvert også utenfor normal arbeidstid.

 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra driftsorganisasjoner som jobber iht. ITIL-baserte prosesser for incident, release og problem-management vil være en stor fordel

 • Om du har mastergrad eller gått livets-harde-skole er ikke det essensielle for oss, men har du relevant bakgrunn fra sammenlignbare organisasjoner og den rette innstillingen så ønsker vi snakke med deg


Personlige egenskaper 

 • Du er i stand til å holde hodet kaldt også når det brenner

 • Du er beslutningsdyktig

 • Du er flink med mennesker

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

 • Du har en strukturert tilnærming til planlegging av din egen arbeidshverdag og hvilke aktiviteter du tar tak i først

 

 

 

Vi tilbyr
Vi tror Lyse konsernet er arbeidsplassen for deg som verdsetter et sterkt tverrfaglig miljø, gode kollegaer, faglig utvikling, fart og ja, til og med litt spenning! Lyse er en del av folks hverdag. Som vår driftsleder vil du få muligheten til å jobbe hos en miljøorientert og sentral samfunnsbygger med store ambisjoner. Det som i størst grad bør lokke deg til denne stillingen er den faglige friheten du vil få, sammen med mulighetene til å utvikle deg faglig, enten i dybden eller på tvers. 

 

Vi tilbyr betingelser som ikke står tilbake for resten av bransjen. Du vil møte et åpent og uformelt arbeidsmiljø med takhøyde og fleksibilitet. Her er noe av det vi kan tilby av goder: 

 

 • En svært gunstig innskuddspensjon- og forsikringspakke

 • Firmahytter både på fjellet og ved sjøen

 • Bedriftsidrettslag og subsidiert trening

 • Ekstra fridager og gode velferdstiltak 

 • Masse kjekke sosiale sammenkomster 

 

Og så gjør det godt å vite at vi jobber for et konsern med stort samfunnsengasjement. Bonus, ikke sant?


Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Omar Retterstøl Langset, Direktør Kundeplattform, på tlf 934 88 320. Personalrelaterte spørsmål rettes til Anette Løndalen, HR Konsulent, på tlf 932 02 532.


Vi håper du kjenner lysten boble litt, og sender oss en søknad. Vi gleder oss til å lese den!
Husk å legge med vitnemål/karakterutskrift med søknaden din. 

 

Om konsernet
Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Med over 100 års vannkrafthistorie er konsernet blant landets største produsenter av fornybar vannkraft. Nasjonalt er konsernet en utfordrer innen fiberbasert bredbånd og mobil - vi leverer produkter under merkevarene Altibox, Ice og Smartly. Til grunn ligger arbeidet med bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge.  

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark, og teller i dag over 1800 ansatte. Lyse er heleid av 14 kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet.