Sommervikar nettstrategi og analyse

Sted: 

Sandnes, NO, 4319

Selskap:  Lnett AS
Stillingstype:  Feriejobb
Søknadsfrist:  15.01.2024
jærnettet 2014

 

Antall: 1
Søknadsfrist: 15.01.2024

 

Ønsker du en spennende sommerjobb i enheten Nettstrategi? 

 

Lnett AS er Sør-Rogalands og Midtre Ryfylkes lokale nettselskap, og overfører strøm til privat- og bedriftskunder. Enheten Nettstrategi og analyse består av Kraftsystemutviklere. Det foregår mye arbeid knyttet til konkrete områdeutredninger, konseptvalgutredninger og DF analyser. I tillegg arbeider enheten aktivt med forbedringsprosjekter innen metodikk knyttet til kraftsystemoptimalisering, Lastdataanalyser (prognoser og visualiseringsprosjekter), behovsanalyser, Samfunnskøkonomiske analyser m.m. 

 

Arbeidsoppgaver 

Dine arbeidsoppgaver vil være, men ikke begrenset til:
Kraftsystemanalyse til hjelp i enkeltutredninger og eventuelt bistand til input i områdestudier. Det vil settes opp oppgaver knyttet opp mot forbedringsprosjekter der det er behov for kraftsystemforståelse, men og kunnskap innen programmering (eks. Python) for å bedre utnytte data i analyseprosessene.  

 

Kvalifikasjoner 

  • Masterstudent, fortrinnsvis innen Elkraft, Energi og miljø eller lignende. Kandidater fra andre studieretninger vil også bli vurdert dersom det er utfyllende kompetanse for stillingen.

  • Du må ha fullført 3. klasse sommeren 2024.

  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.  

 

Personlige egenskaper 

  • Tydelig, Modig, Ansvarlig og Lagspiller.  

  • Du må like å jobbe i et team, men også evne å jobbe selvstendig, analytisk og strukturert.

  • Liker å tenke system og helhet

 

Vi tilbyr  

En sommerjobb hos oss gir deg verdifull erfaring og muligheten til å jobbe med faglig relaterte problemstillinger, samtidig som du blir kjent med Lnett AS som arbeidsgiver. Du får jobbe sammen våre faste ansatte, og lærer mer om hverdagen i et av regionens mest spennende selskap. Samtidig får vi dekket et kortsiktig behov for å få gjennomført pågående arbeid av varierende art og vi kan dra nytte av gode innspill fra unge lyse hoder.  

 

Vi håper du vil se mulighetene sammen med oss, og ser frem til å lese din søknad.

I søknaden er det viktig at du sier noe om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer. Legg ved karakterutskrift/vitnemål. Søknader fra kandidater som ikke har lagt ved karakterutskrift vil ikke bli behandlet. 

 

Nærmere opplysning om stillingen får du ved å kontakte Lars Andre Kalve, Direktør, på tlf 934 88 165. Personalrelaterte spørsmål eller genrelle henvendelser om sommerjobber/studentsatsning rettes til HR konsulent, Kajsa Bøgild, tlf 979 76 180 eller til kajsa.bogild@lyse.no. Bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater kan bli gjennomført.   

 

Lnett er en del av Lysekonsernet, et norsk konsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Lnett har over 160 000 kunder og rundt 360 ansatte, og holder til i nye moderne lokaler i Sandnes sentrum. Vi har over 100 års historie med å levere strøm til innbyggere og bedrifter i Sør-Rogaland. Konsernet er blant landets største produsenter av fornybar vannkraft. Vårt mål er å bygge og å utvikle samfunnskritisk infrastruktur som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge. Vår visjon er å være mer enn et selskap, både for våre kunder, for våre eiere og for våre ansatte.    

 

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark, og teller i dag rundt 2000 ansatte. Lyse er heleid av 14 kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet.