Del denne jobben

Sommerprosjekt Lnett

Sted: 

Sandnes, NO, 4319

Selskap:  Lnett AS
Stillingstype:  Feriejobb
Søknadsfrist:  15.01.2023
36283709926_cc52925955_o (1)
 
Søknadsfrist: 15.01.2023

Lnett er en del av Lyse-konsernet og et av Norges største nettselskaper. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Sør-Rogaland. Nettselskapet omsetter for 1,4 milliarder kroner, har 150 000 kunder og rundt 350 ansatte. Ved utgangen av 2021 flyttet Lnett inn i nye moderne lokaler i Sandnes sentrum. Selskapet står foran store investeringer de neste årene for å imøtekomme samfunnets behov for en trygg og stabil strømforsyning. Lnett er et heleid datterselskap i Lyse-konsernet, et industriselskap innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur.

 

Sommerprosjekt Lnett - Nettkonsesjon

 

Lnett inviterer studenter innenfor relevante studieretninger som blir ferdige med 3. eller 4. året med i et sommerprosjekt innen forretningsområde elnett

 

Gjennom sommeren vil du få jobbe i et tverrfaglig team med et konkret prosjekt. Strategi, forretningsutvikling, utredning og analyse vil være viktige elementer i prosjektet. 

 

Vi ser for oss team på 2-3 studenter fra studieretninger som fornybar energi, energi og miljø, elkraft, miljø og samfunn, økonomi, ind. øk., samfunnsøkonomi, finans og analyse, eiendom. 

 

Sommeren 2021 jobbet den tverrfaglige gruppen med følgende problemstilling: Hva skal til for å få utslippfrie/nullutslipp byggeplasser? Temaet for årets prosjekt vil defineres i løpet av våren 2023. 

 

Kvalifikasjoner

  • Du må være ferdig med 3. eller 4. året sommeren 2023
  • Du må ha interesse for fornybar energi og elkraft
  • Du må like å jobbe tverrfaglig 
  • Du må ha gode formuleringsevner muntlig og skriftlig på norsk

 

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Proaktiv
  • Analytisk
 
Vi tilbyr:

Varighet ca 19. juni - 11. august. I juli kan det avvikles 2 uker ferie etter avtale.

Deltakerne skal få mulighet til å bli godt kjent med Lnett og bl.a besøke ett eller flere av anleggene våre i løpet av sommeren. Det å delta i sommerprosjektet vil kunne gi deg verdifull erfaring i forhold til Lnett sitt Traineeprogram.

 

I søknaden er det viktig at du sier noe om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer. Legg ved karakterutskrift. Søknader fra kandidater som ikke har lagt ved karakterutskrift og kandidater som ikke kan jobbe i hele perioden vil ikke bli behandlet. 

 

Kandidater intervjues fortløpende på Teams. Nærmere opplysninger om sommerprosjektet får du ved å kontakte Kajsa Bøgild, HR konsulent på tlf, 979 76 180 eller mail kajsa.bogild@lyse.no. Vi håper du vil se muligheten sammen med oss, og ser frem til å lese din søknad!

 

Lnett er en del av Lyse-konsernet og et av Norges største nettselskaper. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Sør-Rogaland. Nettselskapet omsetter for 1,4 milliarder kroner, har 150 000 kunder og rundt 350 ansatte. I 2021 flytter Lnett inn i nye moderne lokaler i Sandnes sentrum. Selskapet står foran store investeringer de neste årene for å imøtekomme samfunnets behov for en trygg og stabil strømforsyning. Lnett er et heleid datterselskap i Lyse-konsernet, et industriselskap innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur.

Lnett er underlagt offentlighetens bestemmelser.


Etter søknadsfristens utløp kan det bli offentliggjort en liste over søkerne.  Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.