Laster...
Del denne jobben

Senior prosjektingeniør

Sted: 

Sandnes, NO, 4325

Selskap:  Lyse Elnett AS
Stillingstype:  Permanent
Søknadsfrist:  15.08.2021

Avdeling Nettdrift har ansvaret for drift og vedlikehold av strømnettet, der driftssentralen er bemannet 24 /7. Avdelingen har også spisskompetanse i alle faser av arbeidet med å oppgradere overordnet strømnett, fra tidlige planer til gjennomføring og ferdig bygd anlegg.  
Gruppen Netteknikk utarbeider tekniske spesifikasjoner og forespørsler, prosjektering og prosjektgjennomføring, driftsetting, dokumentasjon og etterfølgende oppfølging av anleggene.

 

 

Gruppe Netteknikk har god fagkompetanse innen regionalnett/transformatorstasjoner, og brukes i alle faser fra tidlige overordnede planer, til praktisk gjennomføring og ferdig bygd anlegg. Her er en stor mulighet til å bli en del av en gruppe som har stort fokus på fagkompetanse og kvalitet. 


Gruppens oppgaver innen dette fagfeltet omfatter alt fra utarbeidelse av teknisk design og spesifikasjoner, forespørsler, beregninger, prosjektering og prosjektgjennomføring, FAT/SAT, driftsetting, dokumentasjon og etterfølgende oppfølging av prosjekterte anlegg.

 

Arbeidsoppgaver
•    Faglig ansvarlig Elmek i alle faser og aspekter i planer og prosjekter 
•    Utarbeide og oppdatere spesifikasjoner og forespørsler/anbud
•    Prosjektoppfølging og kvalitetskontroll i alle faser fra design til driftsetting
•    Overordnet og detaljprosjektering transformatorstasjoner
•    Faglig/teknisk kontaktpunkt mot leverandører i pågående prosjekter
•    Opparbeide kompetanse og ansvar innen digitale stasjonsløsninger

•    Kraftsystemtekniske problemstillinger og vurderinger

 

Ønskede kvalifikasjoner
•    Høyere utdanning på mastergradsnivå innen elkraft/kraftsystem/regionalnett
•    Relevant praktisk erfaring innen transformatorstasjoner vil bli vektlagt
•    Søkere vil ved manglende formalkompetanse vurderes tilbudt stilling som prosjektingeniør. Manglende formalkompetanse kan også vurderes kompensert med spesiell erfaring, motivasjon og interesse

 

Ønskede personlige egenskaper 
•    Evne til å forstå og bruke sammenheng mellom teori og praksis
•    Bruke faglig styrke til både detaljer og helhetsforståelse
•    Initiativrik, aktiv og selvgående, både i team og selvstendig
•    Norsk språk er arbeidsspråk, og må beherskes muntlig og skriftlig

 

Vi tilbyr:

Som vår senior prosjektingeniør vil du få en sentral og spennende rolle med muligheter for personlig og faglig utvikling. 

Vi har gode velferdstiltak, ekstra feriedager, gode pensjons- og forretningsordninger. I tillegg er vi stolt hovedsponsor til Viking fotballklubb og andre lokale idrettslag og kulturhus. Du vil få gode karrieremuligheter hos en miljøorientert og sentral samfunnsbygger.

Nærmere opplysning om stillingen får du ved å kontakte gruppeleder Lars Lima på tlf 934 88 764. Personalrelaterte spørsmål rettes til senior HR konsulent, Sharron Moti på tlf 934 88 263

Vi håper at du vil se mulighetene sammen med oss, og ser frem til å lese din søknad. 
Vitnemål/karakterutskrift må vedlegges sammen med søknad og CV.

Søknadsfrist 15.08.2021

 

Lyse Elnett AS er et av Norges største nettselskaper, og har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Sør-Rogaland. Selskapet omsetter for 1,4 mrd, har 150 000 kunder og 350 ansatte. I 2021 flytter selskapet inn i nye moderne lokaler i Sandnes sentrum. Selskapet står foran store investeringer de neste årene for å imøtekomme samfunnets behov for en trygg og stabil strømforsyning. Lyse Elnett er et heleid datterselskap i Lyse konsernet, et industriselskap innen energi og telekommunikasjon. 

 

Lyse Elnett er underlagt offentlighetens bestemmelser. Aktuelle kandidater må påregne bakgrunnssjekk, samt kredittsjekk.  

Etter søknadsfristens utløp kan det bli offentliggjort en liste over søkerne.  Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.