Å fortelle smarte folk hva de skal gjøre, er lite lurt.

Steve Jobs sa at det ikke er logisk å ansette smarte folk og så fortelle dem hva de bør gjøre. Smarte folk skal fortelle deg hva du bør gjøre. I Lyse-konsernet følges dette prinsippet. 

- Det handler om tillit og eierskap, forteller sjefsarkitekt Egil Risvoll Sørensen i Lyse. I Lyse-konsernet får alle medarbeidere stor grad av tillit til selv å bestemme hvordan man skal løse arbeidsoppgavene. Vi er organisert i team som har ansvar for en eller flere tjenester, og da har de også eierskap til den tekniske løsningen. 

- Vårt ansvar er å levere en løsning som kunden liker og som er konkurransedyktig, men hvordan – ja det er ikke bestemt, legger iOS-utvikleren Volodymyr Akimenko i Altibox til. Vi får både teknisk frihet og frihet til å selv bestemme hvordan vi ønsker å jobbe, enten der er basert på Scrum, Kanban eller en annen metodikk. 

- Eneste kravet er at teamet har én kontaktperson som ledelsen kan forholde seg til, fortsetter Egil. 

Organisert i team
I Lyse-konsernet sitter teknologene i selvorganiserende team, og alle har en produkteier, en arkitekt og utviklere. Avhengig av behov består teamene også av alt fra en scrum-master til UX-designere, kolleger fra operations og QA. 

- Vi pleier å ha det vi kaller «a two pizza team», forteller Egil, altså et sted mellom fire til åtte medlemmer. 

- Vi pleier å være rundt to til tre utviklere per team, skyter Volodymyr inn, og det gjør det lett å gjennomføre endringer underveis. 

Nettopp endringer er det mye av i Lyse-konsernet. Konkurranse fra utenlandske aktører gjør at man må være på tå hev og justere kursen hyppig. 

- Ingenting er hugget i stein her, fortsetter Volodymyr. For noen kan det fremstå kaotisk, men jeg setter den fleksibiliteten høyt. Særlig når man kan rekke opp hånden og være med å påvirke utviklingen til selskapet. 

Teknisk verktøykasse
Spørsmålet er om det er lov å velge absolutt helt fritt, eller om det er noen rammer. Svaret er et sted sånn midt imellom. 

- Sammen med sjefsutviklerne i selskapet utviklet vi en verktøykasse med de teknologiene vi ønsker å standardisere rundt, forteller Egil. Man står så fritt til å velge det verktøyet man selv mener er best til å løse oppgaven. 

- Dersom man ønsker å bruke et verktøy utenfor kassen så kan man diskutere det også, legger Volodymyr til. Er vi mange nok som ønsker det, blir som regel kassen utvidet. 

- Vi følger jo prinsippet bak DevOps og Agile; nemlig at vi skal gjøre det enkelt å velge det riktige, fortsetter Egil. Så joda, vi har rammer, men for det første har vi alle vært med på å definere de rammene, dessuten kan de justeres på når det er behov for det. 

Et nytt syn på arkitektur
Nettopp innenfor arkitektur har Egil vært med på å påvirke hvordan Lyse-konsernet organiserer seg. 

- Før i tiden hadde vi en gammeldags arkitekturmodell, med virksomhetsarkitekter, IT-arkitekter og løsningsarkitekter. Samarbeidet fungerte ikke optimalt og man ble stort sett jobbende i siloer. Vi valgte så å snu på tankesettet rundt arkitektur og jeg fikk med sjefen min på at arkitekt er ikke noe man er, men at arkitektur er noe man gjør. Vi har dedikerte arkitekter naturligvis, men samtidig skal alle jobbe med fagområdet. 

Av den grunn utøver nå alle team arkitektur. 

- Vi har gått fra en top-down modell til å bygge arkitektur sten på sten fra bunnen av. Vi har på mange måter fått et mer modent syn på arkitektur etter hvert som selskapet har utviklet seg, takket være påvirkning fra de ansatte, avslutter Egil. 

Les mer om noen av våre andre ansatte.