Verdier

Våre kjerneverdier skal være med oss i alt vi gjør - og vi skal være tydelige, ansvarlige og modige lagspillere!

Modig
• våg å tenke nytt
• utfordre deg selv og søke ny kunnskap
• tør å innrømme feil
• vær ærlig


Tydelig
• streb etter forenkling og klarhet
• jobb målrettet
• kommuniser presist
• still krav til hverandre


Ansvarlig
• vurder hva som er rett og galt
• levèr som avtalt
• forstå og håndter risiko
• gå foran som et godt eksempel


Lagspiller
• del erfaringer og hjelpe andre å lykkes
• skap resultater sammen
• respekter ulike livsfaser
• smitt andre med din positive holdning