Trainee - for deg som vil være med å bygge og utvikle fremtidens bærekraftige energisystem

Lnett sitt trainee-program er til for å møte utfordringer med bygging, drift og utvikling av strømnettet i et fullelektrisk og digitalisert samfunn.

God forståelse av hele virksomheten blir viktigere når strømproduksjon skjer lokalt, forbruk og produksjon (last) i nettet svinger i løpet av døgnet og retning på last skifter raskt. Kandidatene i programmet vil derfor være innom alle avdelinger i selskapet. 

Etter endt program får kandidatene fast stilling hvor vi finner riktig plassering og stilling i selskapet basert på våre behov og dine ønsker. Varighet på programmet vil tilpasses den enkeltes bakgrunn, men typisk varighet vil være 2 år. 

Stillingene blir utlyst på våre karrieresider på nyåret.