I Lyse blir karrieren din i stor grad slik du selv vil

Kari Walstad, trainee
Eva Østerhus, miljørådgiver
Martine Sønju, driftsingeniør

Et tydelig tegn på fleksibiliteten til et selskap, er i hvilken grad de klarer å tilpasse seg enkeltansattes ønsker. Tre traineer i Lyse Elnett har vært med på å forme sin egen karriere.

Kari, Eva og Martine begynte alle som traineer i Lyse Elnett (Lnett fra 15. november 2021) i august i fjor, et program som varer i to år.

- Vi begynte alle vårt traineeopphold med fem uker i montasjeavdelingen, forteller Eva, der vi er med ut på stasjoner og får innblikk i store deler av infrastrukturen. Etter de første ukene blir man plassert i ulike avdelinger, og jeg begynte i avdelingen for virksomhetsutvikling og jobber nå i en stilling som miljørådgiver i avdeling for Nettkonsesjon.

- Jeg gikk fra montasje over til IT-avdelingen der jeg jobbet med applikasjoner og det vi kaller en digital nettplan, legger Kari til. Så gikk jeg over i avdelingen for Økonomi og Rammebetingelser, der jeg blant annet jobbet med en ny nettleiemodelll. Nå er jeg i samme avdeling som Eva, der jeg jobber med en konsesjonssøknad for en ny transformatorstasjon. Et stort spenn, med andre ord.

- Det som er bra med et traineeprogram er at du får innsyn i så mange ulike sider av en virksomhet, sier Martine, og dermed får du en god forståelse for hva du ønsker å jobbe med videre.

Jakten på drømmejobben

Nettopp hva de ønsker å jobbe med videre har både Martine og Eva allerede funnet ut av.

- Jeg fant drømmejobben nå rett før sommerferien, og har nå fast stilling på driftssentralen, fortsetter Martine. Samtidig jobber jeg 20 % på prosjekter jeg hadde i traineeprogrammet, så jeg har en slags skreddersydd hybridstatus, noe som passer meg perfekt.  

- Jeg fant også en jobb jeg hadde lyst på, legger Eva til, og har nå fast stilling som miljørådgiver. Det er veldig i tråd med det jeg studerte og er mest interessert i.

Kari har fortsatt lyst til å utforske flere sider av Lyse Elnett, og fortsetter i traineepgrogrammet.

Hjelp å få hvor enn du snur deg

Det er godt å være i et traineeprogram med flere; da er det alltid noen å snakke med som er i samme situasjon.

- I tillegg er det veldig lett å spørre hvem som helst i Lyse om nærmest hva som helst, sier Martine. Alle er veldig ivrige på å hjelpe og svare på spørsmål.

- Enig, fortsetter Kari, og alle kolleger er veldig jordnære. Det er veldig lite hierarki.

- Vi hadde jo et sommerprosjekt med studenter i år, legger Eva til, og de var unisont enige i at alle her på Lyse hadde vært hjelpsomme og hyggelige.

Samfunnsansvar og bærekraft

Med utdanning fra NTNU, USA og Universitetet i Stavanger kunne Eva, Kari og Martine velge mellom en rekke ulike arbeidsgivere. Valget falt på Lyse av flere grunner enn et veldig godt traineeprogram.

- For meg er det viktig å jobbe i et selskap som spiller en betydelig rolle i det grønne skiftet, sier Martine. Det er en rekke spennende prosjekter i forsknings- og utviklingsavdelingen blant annet med energieffektivitet og det å utnytte kapasiteten i nettet. Det satset virkelig på området.

- I tillegg er Lyse et bra sted fordi pengene går tilbake til samfunnet og kommunene i området og ikke en allerede styrtrik, privat eier, legger Kari til. Det er fint å vite at jeg gjennom jobben bidrar til at naboene i gata får bedre tilbud og tjenester.