Søknadsprosessen

Det er mange veier inn i Lyse og søknadsprosessen varierer fra stilling til stilling, men det finnes ulike fellesnevnerne for de aller fleste som ønsker å søke på en stilling hos oss.  

1. Søknaden 
Vi ber om at alle som søker på en stilling benytter seg av vårt elektroniske søkeskjema og laster opp CV, søknad, vitnemål og referanser. Ønsker du å bli varslet når vi legger ut nye ledige stillinger som passer dine interesser, anbefaler vi at du blir med i vårt kompetansenettverk. Du vil motta en bekreftelsesmail når profilen din er opprettet. Følg også gjerne med på våre sosiale medier- vi deler ofte ledige stillinger der også! 

2. Svar 
Straks du har søkt på en stilling får du en e-post med bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Etter søknadsfristen er gått ut vurderes alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet. Vi anser det som viktig å gjøre en grundig vurdering av hver enkelt søker. Som følge av dette kan tiden før du får en tilbakemelding eller blir invitert inn til intervju variere fra gang til gang basert på antall søkere. Synes du det tar lang tid før du hører noe, ta gjerne kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsutlysningen. Først når ansettelsesprosessen er over, blir det sendt ut e-post om at stillingen er besatt.  

3. Førstegangsintervju  
Hvis vi ser at du er en relevant kandidat for stillingen vil vi invitere deg til førstegangsintervju. Hensikten med dette intervjuet er å bli bedre kjent med deg og du med oss. Kandidater som er aktuelle for førstegangsintervju vil bli kontaktet senest én uke etter at søknadsfristen er utløpt, men grunnet dagens situasjon rundt Korona så kan det ta noe lenger tid. Med på førstegangsintervju er ansvarlig rekrutterer fra HR og rekrutterende leder fra det enkelte selskap eller avdeling.  

4. Tester og case oppgaver  
Mellom første og andre intervjurunde bruker vi ofte relevante tester og/eller caseoppgaver som skal løses. Dette er for å identifisere den kandidaten som best passer våre kriterier og stillingen basert på kunnskap, kvaliteter og evner.  

5. Andregangsintervju 
Meningen med et annengangsintervju er at vi skal få et dypere innblikk i din personlighet, dine egenskaper, kvalifikasjoner og ferdigheter. Om du har tatt tester vil du få en tilbakemelding på dette og om du har løst en case så vil du få presentere denne. På annengangsintervju vil du møte igjen de samme som var med på førstegangsintervju, men det kan også være med en tredje- eller fjerdeperson som ikke var med i første runde.  

6. Referansesjekk 
En referansesjekk vil bli gjennomført etter det siste intervjuet. 

7. Bakgrunnssjekk 
Før en ansettelse i de selskapene våre som inngår i Kraftbransjens beredskapsorganisasjon, må en bakgrunnssjekk gjennomføres. Dette gjøres av Semac på vegne av Lyse, og tilbudet er gitt under forutsetning av en helhetsvurdering av om en person er egnet for tilsetting eller tilgang, basert på funn fra full bakgrunnssjekk.  

8. Tilbud 
Etter denne prosessen vil vi forhåpentligvis tilby deg en stilling i Lyse. Hvis dette er tilfelle så vil du få tilsendt et tilbud og en ansettelseskontrakt på e-post.  

Vi ønsker deg lykke til!