Internship - Handelshøyskolen BI tilbyr internship hos Lyse!

Handelshøyskolen BI tilbyr internship til sine bachelor-studenter i femte semester. Dette gjelder for studenter på studiene for økonomi og administrasjon, og markedsføring og ledelse. Studentene jobber 240 timer fordelt over høstsemesteret. Arbeidet vil ikke være lønnet, men studenten får studiepoeng.

Viktig arbeidserfaring
Som intern i Lyse får du muligheten til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte. Du får nyttig arbeidserfaring, og blir enda bedre forberedt på tilværelsen som følger etter studietiden. Dette er også en mulighet til å påvirke oss i Lyse med oppdatert akademisk kunnskap, samtidig som du får se vårt behov for kvalifisert kunnskap. Vi viser oss fra innsiden og studentene møter et innovativt konsern i vekst.

Hva er et internship?
Internship er en ordning hvor du arbeider i et selskap i Lyse med relevante oppgaver i en periode av utdanningen din. Som intern har du mulighet til å få relevant arbeidstrening innenfor et aktuelt område, og samtidig få en fot innenfor døren hos oss.
Du vil få oppfølging i løpet av arbeidsperioden og både du og Lyse skal oppleve at de har noe igjen etterpå.

Vi publiserer ledige internship stillinger på BI sine karrieresider i begynnelsen av mars.