Lyse har satset langsiktig. Og kommet langt.

Du vil knapt tro hvor mange ulike fagområder de ansatte i Lyse har ekspertise innen.
Sånn går det når man gir nærmest fritt spillerom for teknologisk nysgjerrighet.

- Det er helt herlig å vite at vi har kolleger som nerder seg dypt ned i ulike fagområder, sier Asle, som selv er senior systemarkitekt. Et eksempel er han som på eget initiativ lagde et program som analyserte all data fra 600 000 kundesentraler, bare for å se hva vi kunne finne ut av. Leverandørene av sentralene klarte knapt å følge med på det han gjorde, så avansert var det. Fantastisk!

- Jeg tror det mest snodig spennende av dybdekompetanse jeg har vært borte i her på huset er damsikring, forteller Haldis. Det var noe jeg lurte på av ren nysgjerrighet, og ble pekt i retning av min kollega som hadde stålkontroll på området.

- Jeg husker også en kollega for lenge siden som tok en doktorgradsoppgave der han analyserte alle TV-zappinger. En artig oppdagelse var at under BMW-reklamer så zappet østlendinger bort, mens nordlendinger ble værende.

Tverrfaglige team
I Lyse-konsernet har man alltid jobbet tverrfaglig, og nå skal dette samarbeidet styrkes ytterligere. 

- Vi organiserer oss med kunden som utgangspunkt, forteller Haldis, der vi sitter i tverrfaglige team innenfor ulike områder. Vi kaller det for «det store kundeløftet» og vi har satt oss høye ambisjoner. 

- I disse teamene finner du ofte folk med kompetanse innen UX, UI, sikkerhet og tekniske utviklere, legger Asle til. Dessuten samarbeider vi jo med andre funksjoner i konsernet som personvern, arkitektur, systemforvaltere, økonomi og KAM-apparatet, for å nevne noen. 

- Og så jobber vi tett med en rekke eksterne leverandører, fortsetter Haldis. Selv om vi har høy kompetanse på svært mange områder, skal vi ikke være eksperter på absolutt alt. 

- Vi retter søkelyset mot de områdene som er viktigst, istemmer Asle, og akkurat nå handler mye for min del om lanseringen av nye Xbox X. 

En bredde uten like
Lyse-konsernet er kanskje mest kjent for Altibox og strøm, men jobber med så veldig mye mer. 

- Å prøve å komme på alle områdene på rams er ikke bare bare, forteller Haldis. For å begynne med det mest åpenbare, så har vi samfunnskritisk infrastruktur både innenfor strøm, gass, fjernvarme- og kjøling, og fiber.

- Så har vi hurtigladestasjoner gjennom selskapet vårt Smartly, legger Asle til, dessuten er vi involvert i biogass og har et samarbeid med Shell og BKK for produksjon av vindmøller til havs. I tillegg ser vi på mer energieffektive løsninger i havneområder, samarbeider med Universiteter om forskningsprosjekter og har en IoT-løsning med sensorer som måler badetemperaturen rundt omkring i landet og et annet system som måler om det er is på visse veistrekninger; kjekt for de som skal ta sykkelen fatt. 

- For å fylle på mer, så har vi vannkraftproduksjon, solcellepanel, vi har energistyring spesielt for boligselskap og bedrifter og vi lyser opp med alle mulige typer gatelys i regionen. Og så har du listen over ting vi har utforsket, men solgt oss ut av, fortsetter Haldis, som alarm, LNG, velferdstjenester og mobil. Og sikkert mye annet moro jeg har glemt. 

Åpenhet
Å ha så mange kompetente kolleger gir ekstra verdi når det er koblet med en stor grad av åpenhet. 

- Det er en stor aksept for å kunne snakke med hvem som helst her, sier Haldis, det er lov å være nysgjerrig. Etter hvert bidrar det til at man bygger seg et stort nettverk på tvers av konsernet, noe som er svært nyttig. Noe som også er viktig her, tror jeg, er at det er lov å feile. Så lenge man lærer og ikke minst implementerer læringen. 

- Denne åpenheten er verdifull på to måter, sier Asle. Både blir løsningene bedre for kundene våre, men jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er vel så gøy med de faglige samtalene og alt jeg lærer.

Les mer om noen av våre andre ansatte.